Składki ZUS na 2018 rokWzrost w stosunku do roku 2017
Składka emerytalna520,36 złwzrost o 21,08 zł
Składka rentowa213,26 złwzrost o 8,64 zł
Składka chorobowa65,31 złwzrost o 2,64 zł
Składka wypadkowa47,98 zł *wzrost o 1,94 zł
Składka na Fundusz Pracy65,31 złwzrost o 2,64
Łącznie składki ZUS
bez składki zdrowotnej
912,22 złwzrost o 36,94 zł (4,2%)

 

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych 1,80%

 

 

 

 Składki preferencyjne od stycznia 2018 r.
Podstawa wymiaru630,00 zł
Składka emerytalna122,98 zł
Składka rentowa50,40 zł
Składka chorobowa15,44 zł
Składka wypadkowa11,34 zł
Składka na Fundusz Pracy-
Łącznie bez składki zdrowotnej200,16 zł

 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł. 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. nie może być niższa od kwoty 319,94 zł. (tj. 9% podstawy wymiaru składki).