Od 01 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana rachunków bankowych do opłaty składek ZUS. Powinniście Państwo otrzymać pismo z ZUS z Waszym indywidualnym numerem rachunku bankowego. Nadmieniamy, że numer takiego rachunku można też sprawdzić na stronie internetowej: https://www.eskladka.pl/