Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019
(jeśli Twój przychód w roku 2018 był wyższy niż 63 tys. zł)
 ZdrowotneEmerytalneRentoweChorobowe
(dobrowolne)
Wypadkowe
1.67%
Fundusz
Pracy
Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2019)
3803,562 859,00
Składka ZUS za miesiące
styczeń - grudzień 2019
342,32
(do odliczenia 294,78)
558,08228,7270,0547,7570,05
Razem społeczne z chorobowym = 904,60
Razem społeczne bez chorobowego = 834,55
Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2019
Razem składki ZUS (z chorobowym)1316,97
Razem składki ZUS (bez chorobowego)1246,92

 

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 
(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 
od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 
 ZdrowotneEmerytalneRentoweChorobowe
(dobrowolne)
Wypadkowe
1.67%
Fundusz
Pracy
Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2019)
3803,56675,00
Składka ZUS za miesiące
styczeń - grudzień 2019
342,32
(do odliczenia 294,78)
131,7654,0016,5411,27-
Razem społeczne z chorobowym = 213,57
Razem społeczne bez chorobowego = 197,03
Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2019
Razem składki ZUS (z chorobowym)555,89
Razem składki ZUS (bez chorobowego)539,35

 

UWAGA! 
Składki ZUS na 2019 rok, które publikujemy poniżej, obowiązują jedynie tych przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód wyższy od 63 tys. zł.
Jeśli Twoje przychody w roku poprzednim nie przekroczyły 63 tys. zł, masz możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości.