Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2019 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 7,3% wyższe niż w roku 2018. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1300 zł.

 Od stycznia 2019 roku najmniejsze firmy przestaną płacić składki w formie stałej, ryczałtowej kwoty. Danina na rzecz ZUS ma bowiem zależeć od wysokości osiąganych przez te firmy przychodów.  

Niższe składki ZUS w 2019 roku obowiązywać będą jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli przychody nie wyższe niż 63 tys. zł. Pozostałe firmy zapłacą składki ZUS według dotychczasowych zasad. A składki te, niestety, ponownie ulegną podwyższeniu. 

W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2019. Z dokumentu opublikowanego przez ministerstwo finansów możemy dowiedzieć się m.in. o tym, na jakim poziomie ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2019. 

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2019 rok zostało przyjęte na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2018. Wzrosło ono z 4443 zł w roku 2018 do aż 4765 zł w roku 2019. 

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 2859,00 zł. 

Tak duży wzrost wartości bazowej oznacza również wysoki wzrost składek ZUS na rok 2019. 

I tak, minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019 wynosić będą odpowiednio: 

 Składki ZUS na 2019 rokWzrost w stosunku do roku 2018
Składka emerytalna558,08 złwzrost o 37,72 zł
Składka rentowa228,72 złwzrost o 15,46 zł
Składka chorobowa70,05 złwzrost o 4,74 zł
Składka wypadkowa47,75 złwzrost o 3,23 zł
Składka na Fundusz Pracy70,05 złwzrost o 4,74 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej974,65 złwzrost o 65,89 zł (7,3%)

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. 
Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2019 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 974,65 zł wobec 908,76 zł w roku 2018. Oznacza to wzrost o 65,89 zł czyli o 7,3% w stosunku do roku 2018. 

Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.

Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika, który zostanie opublikowany dopiero w styczniu. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2019 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 345 zł. 

Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2019 roku wyniesie ok. 1320 zł miesięcznie, czyli prawie 100 zł więcej niż obecnie.

Wzrosną również składki dla nowych firm
W ostatnich dniach rząd przyjął również propozycję podwyższenia płacy minimalnej. Przypomnijmy, że wartość pensji minimalnej przekłada się wprost na wysokość preferencyjnych składek ZUS odprowadzanych przez nowych przedsiębiorców.

W 2019 roku, wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie z dotychczasowych 2100 zł do poziomu 2220 zł. Oznacza to wzrost o 5,7%. O tyle też wzrosną ulgowe składki ZUS dla nowych firm. 

Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie podstawa ta wynosi 630 zł. Ulgowe składki dla nowych firm liczone od tej podstawy wynoszą zatem 519,28 zł miesięcznie. 

Od stycznia 2019 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 666 zł. W związku z tym ulgowe składki ZUS wzrosną do następujących wartości: 

 

 Składki preferencyjne od stycznia 2019 r.
Podstawa wymiaru666,00 zł
Składka emerytalna130,00 zł
Składka rentowa53,28 zł
Składka chorobowa16,32 zł
Składka wypadkowa11,12 zł
Składka na Fundusz Pracy-
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej210,72 zł

Do powyższych wartości należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, która wyniesie ok. 345 zł. Oznacza to, że łączne składki ZUS płacone przez nowych przedsiębiorców w 2019 roku wyniosą ok. 555 zł.