• USŁUGI KSIĘGOWE, BIURO RACHUNKOWE KOMP-BIUR, WARSZAWA WAWER

  USŁUGI KSIĘGOWE, BIURO RACHUNKOWE KOMP-BIUR, WARSZAWA WAWER

  PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI KADR I PŁAC

Usługi księgowe i podatki

Nowoczesny sprzęt, kadra fachowców, śmiałe wizje, trafione inwestycje - to wszystko składa się na sukces w biznesie. Jednak bez rzetelnie prowadzonej księgowości nawet najlepiej zapowiadająca się firma nie może liczyć na powodzenie. Biuro Rachunkow KOMP-BIUR dba o sukces Klientów, oferując usługi księgowe dla osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów), spółek (z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, cywilnych), fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkich innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. 

Usługi księgowe obejmują:

 • prowadzenie księgowości w zakresie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie księgowości w zakresie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie księgowości w zakresie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • obsługa karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia 
 • sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do urzędów w formie papierowej i elektronicznej
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejonowym US, GUS i ZUS
 • wyprowadzanie zaległości

KADRY I PŁACE

Proponujemy kompleksową obsługę rozliczeń w obszarze kadry i płace z zachowaniem pełnej poufności danych. sporządzanie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, umowy o pracę, zaświadczenia, wnioski, itp.), sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, ekwiwalenty, itp.), przygotowanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu, również drogą elektroniczną, przygotowywanie przelewów do ZUS, przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie ewidencji urlopów, zasiłków, rozliczanie umów cywilno-prawnych.

POZOSTAŁE USŁUGI KSIĘGOWE

Nasze Biuro Rachunkowe pomaga Klientom również w innych zadaniach z dziedziny rachunkowości, finansów i organizacji przedsiębiorstwa: pomagamy w zakładaniu firm, reprezentujemy firmy przed urzędami w oparciu o uzyskane pełnomocnictwo, załatwiamy wszelkie sprawy w urzędach (zaświadczenia o niezaleganiu, wyjaśnianie zaległości, itp.), oferujemy dojazd i odbieranie dokumentów od Klienta, piszemy korespondencję, podania, wnioski, zapytania, itp., przesyłamy przez internet na życzenie Klienta dane, zestawienia, formularze, druki, które może sam wydrukować.