BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA WAWER AKTUALNOŚCI

Poniżej przedstawiamy zapowiedź nadchodzących zmian dotyczących regulacji podatkowych.

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności

Split payment został wprowadzony 1 lipca 2018 roku. Działa to tak: zanim zapłacą Państwo przelewem za fakturę, mogą Państwo zdecydować, czy przekazać należność w całości na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy czy podzielić ją na dwie części - kwotę netto przelać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwotę VAT na specjalnie w tym celu utworzony rachunek VAT. Dotychczas decyzja, o tym, czy zastosować split payment, zależała wyłącznie od Państwa.
Sytuacja zmieni się od 1 listopada 2019 r. Jeśli na fakturze, którą Państwo wystawią lub otrzymają, znajdzie się co najmniej jeden towar lub usługa, które są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT oraz łączna kwota faktury będzie wyższa niż 15 000 zł brutto – wówczas mają Państwo obowiązek zastosować split payment.

Obowiązkowy split payment obejmie w sumie 150 grup towarów i usług, w tym m.in. usługi i roboty budowlane, laptopy, procesory, tablety, komputery, telewizory i telefony, węgiel, paliwa opałowe, stal i wyroby ze stali, metale, złom, surowce wtórne oraz części samochodowe.

Sprzedawca, który wystawia taką fakturę, będzie musiał umieścić na niej dopisek: „mechanizm podzielonej płatności”. W przeciwnym razie może zostać obciążony dodatkowymi kosztami, w postaci 30% VAT-u. Od 1 stycznia 2020 roku konsekwencje poniesie również kupujący, który, opłacając fakturę, nie zastosował obowiązkowego split payment. W rezultacie kupujący nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztu uzyskania przychodu.

Biała lista podatników VAT
Od 1 września 2019 r. zaczęła obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT, która pomaga zweryfikować swoich kontrahentów. Na białej liście znajdują się m.in. numery rachunków bankowych danego przedsiębiorcy – na te rachunki powinny wpływać wszystkie przelewy za wystawione faktury.

Jeżeli przeleją Państwo pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to – jeśli kwota przelewu będzie wyższa niż 15 000 zł brutto – nie będą mogli Państwo zaliczyć tego wydatku do kosztu uzyskania przychodu. Chyba że maksymalnie w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu, zgłoszą Państwo ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy. Konsekwencje nie dotyczą przelewów wysłanych z zastosowaniem split payment.

Indywidualne rachunki podatkowe do płatności podatkowych

Od 1 stycznia 2020 r. przelewy za PIT, CIT i VAT będą wysyłać Państwo na indywidualny rachunek podatkowy(IRP). Numer IRP będą mogli Państwo uzyskać za pomocą Generatora IRP – zostanie on udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zmienić się mogą także numery rachunków urzędów skarbowych, na które wysyłają Państwo przelewy za pozostałe typy podatków (PCC, SD, KP, AKCYZA).

Uwaga!

Jeśli zaplanowali Państwo przelewy podatkowe z datą przyszłą, która przypada po 31 grudnia 2019 r. – powinni Państwo sprawdzić i w razie potrzeby zaktualizować zlecenia, uzupełniając je o prawidłowe numery rachunków. Formularz przelewu podatkowego będzie nieznacznie zmodyfikowany.

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020

(jeśli Twój przychód w roku 2019 był wyższy niż 120 tys. zł) 4

.                         

 Zdrowotne  

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2020)

4026,01

3136,20

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2020

362,34

(do odliczenia 312,02)

612,19

250,90

76,84

52,37 1

76,84

Razem społeczne z chorobowym = 992,30

Razem społeczne bez chorobowego = 915,46

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2020

        Razem składki ZUS (z chorobowym)

1431,48

        Razem składki ZUS (bez chorobowego)

1354,64

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

.                         

 Zdrowotne  

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2020)

4026,01

780,00

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2020

362,34

(do odliczenia 312,02)

152,26

62,40

19,11

13,03 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 246,80

Razem społeczne bez chorobowego = 227,69

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2020

        Razem składki ZUS (z chorobowym)

609,14

        Razem składki ZUS (bez chorobowego)

590,03

Rok, w którym przedsiębiorca korzysta z Małego ZUS

Limit przychodów uprawniający do Małego ZUS (przychód z roku poprzedniego)

2019

63 000,00 zł (przychody za rok 2018)

2020

67 500,00 zł (przychody za rok 2019)

2021

73 500,00 zł (przychody za rok 2020)

 

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w styczniu obowiązywać będą jeszcze stare przepisy, tak więc osoby zainteresowane zgłoszeniem do Małego ZUS (wg starych zasad - składki ZUS od przychodu) muszą dokonać zgłoszenia zgodnie ze starym terminem, tj. do 8 stycznia 2020 roku.

Następnie, po wejściu w życie nowych przepisów, należy dokonać kolejnego zgłoszenia, tym razem do składek ZUS od dochodu. Na nowych zasadach termin ulega wydłużeniu, w związku z czym przedsiębiorca ma czas na dokonanie zgłoszenia do końca lutego 2020 roku.

Do końca lutego zgłoszenia powinny dokonać również te osoby, które nie spełniają limitu przychodowego na starych zasadach (67,5 tys. zł), ale chciałyby rozpocząć korzystanie z Małego ZUS dopiero na nowych zasadach (limit 120 tys. zł).

W kolejnych latach, nowy miesięczny termin oznaczać będzie konieczność dokonania zgłoszenia w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Tabela: Mały ZUS i Mały ZUS Plus - podstawowe zasady

 

Mały ZUS do 31 stycznia 2020

Mały ZUS Plus od 1 lutego 2020

Twój przychód za cały 2019
nie był wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia
w grudniu 2019 roku

Twój przychód za cały 2019 r.
nie był wyższy niż 120 000 zł

Składkę liczysz od przychodu uzyskanego w poprzednim roku

Składkę liczysz od dochodu uzyskanego w poprzednim roku

Zgłaszasz się do 8 stycznia 2020

Zgzasłasz się do 29 lutego 2020

Prowadzisz działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca, który w 2019 r. przez okres 12 miesięcy korzystał z Małego ZUS, w ciągu następnych 48 miesięcy będzie mógł z niego korzystać przez maksymalnie 24 miesiące

Pamiętaj! Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

 

Korzystamy z plików cookies w celu analizy zachowania użytkowników oraz dopasowania witryny i zamieszczanych na niej informacjii promocji do potrzeb odwiedzających. Polityka dot. plików cookie