BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA WAWER AKTUALNOŚCI

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2021

(jeśli Twój przychód w roku 2020 był wyższy niż 120 tys. zł) 4

.                         

 Zdrowotne  

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2021)

4242,38

3155,40

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2021

381,81
(do odliczenia 328,78)

615,93

252,43

77,31

52,70 1

77,31

Razem społeczne z chorobowym = 998,37

Razem społeczne bez chorobowego = 921,06

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2021

        Razem składki ZUS (z chorobowym)

1457,49

        Razem składki ZUS (bez chorobowego)

1380,18

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

.                         

 Zdrowotne  

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2021)

4242,38

840,00

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2021

381,81
(do odliczenia 328,78)

163,97

67,20

20,58

14,03 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 265,78

Razem społeczne bez chorobowego = 245,20

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2021

        Razem składki ZUS (z chorobowym)

647,59

        Razem składki ZUS (bez chorobowego)

627,01