BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA WAWER AKTUALNOŚCI

 

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne - skala podatkowa

(Składki pełne)

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2023

(forma opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa)

.                       

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2023)

dochód

4161,00

Składka ZUS za miesiące

styczeń-grudzień 2023

9% dochodu

812,23

332,88

101,94

69,49 1

101,94

Razem społeczne z chorobowym = 1316,54

Razem społeczne bez chorobowego = 1214,60

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa)

 

1418,48

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej)

 

1316,54

 

Forma opodatkowania:

Zasady ogólne - skala podatkowa

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa)

 

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

 

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I-VI '2023)

dochód

1047,00

 

Preferencyjna składka ZUS za miesiące

styczeń-czerwiec 2023

9% dochodu

204,37

83,76

25,65

17,48 1

-

 

Razem społeczne z chorobowym = 331,26

Razem społeczne bez chorobowego = 305,61

 

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń-czerwiec 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

331,26

 

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

305,61

 

 

 

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(VII-XII '2023)

dochód

1080,00

 

 

Preferencyjna składka ZUS za miesiące

lipiec-grudzień 2023

9% dochodu

210,82

86,40

26,46

18,04 1

-

 

 

Razem społeczne z chorobowym = 341,72

Razem społeczne bez chorobowego = 315,26

 

 

Łącznie miesięczne składki ZUS
lipiec-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

341,72

 

 

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

315,26

 

 

 

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki pełne)

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2023

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

.                       

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2023)

dochód

4161,00

Składka ZUS za miesiące

styczeń-grudzień 2023

4,9% dochodu

812,23

332,88

101,94

69,49 1

101,94

Razem społeczne z chorobowym = 1316,54

Razem społeczne bez chorobowego = 1214,60

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa)

 

1418,48

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej)

 

1316,54

 

  

Forma opodatkowania:

Podatek liniowy

(Składki preferencyjne)

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

 

(forma opodatkowania: podatek liniowy)

 

.                      

 Zdrowotne   

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I-VI '2023)

dochód

1047,00

Preferencyjna składka ZUS za miesiące

styczeń-czerwiec 2023

4,9% dochodu

204,37

83,76

25,65

17,48 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 331,26

Razem społeczne bez chorobowego = 305,61

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń-czerwiec 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

331,26

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

305,61

 

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(VII-XII '2023)

dochód

1080,00

Preferencyjna składka ZUS za miesiące

lipiec-grudzień 2023

4,9% dochodu

210,82

86,40

26,46

18,04 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 341,72

Razem społeczne bez chorobowego = 315,26

Łącznie miesięczne składki ZUS
lipiec-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa)

 

341,72

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej)

 

315,26

 

 

 

 

 

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki pełne)

 

Składki ZUS na rok 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

kliknij tutaj

kliknij tutaj

kliknij tutaj

   Składka emerytalna

812,23

812,23

    812,23

   Składka rentowa

332,88

332,88

    332,88

   Składka chorobowa

101,94

101,94

    101,94

   Składka wypadkowa

  69,49

  69,49

      69,49

   Składka na Fundusz Pracy

101,94

101,94

    101,94

   RAZEM

kliknij tutaj

kliknij tutaj

kliknij tutaj

 

Forma opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(Składki preferencyjne)

 

Preferencyjne składki ZUS

Styczeń-czerwiec 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

???

???

???

   Składka emerytalna

204,37

204,37

    204,37

   Składka rentowa

  83,76

  83,76

      83,76

   Składka chorobowa

  25,65

  25,65

      25,65

   Składka wypadkowa

  17,48

  17,48

      17,48

   Składka na Fundusz Pracy

    0,00

    0,00

        0,00

   RAZEM

 

 

 

 

Preferencyjne składki ZUS

Lipiec-grudzień 2023

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

???

???

???

   Składka emerytalna

210,82

210,82

    210,82

   Składka rentowa

  86,40

  86,40

      86,40

   Składka chorobowa

  26,46

  26,46

      26,46

   Składka wypadkowa

  18,04

  18,04

      18,04

   Składka na Fundusz Pracy

    0,00

    0,00

        0,00

   RAZEM

 

 

 

 

Forma opodatkowania:

Karta podatkowa

 

Składki ZUS na rok 2023

Karta podatkowa

Składki

pełne

   Składka zdrowotna

???

   Składka emerytalna

812,23

   Składka rentowa

332,88

   Składka chorobowa

101,94

   Składka wypadkowa

  69,49

   Składka na Fundusz Pracy

101,94

   RAZEM

 

 

Forma opodatkowania:

Karta podatkowa

(Składki preferencyjne)

 

Preferencyjne składki ZUS na rok 2023

Styczeń - czerwiec 2023

Lipiec - grudzień 2023

   Składka zdrowotna

???

    ???

   Składka emerytalna

204,37

210,82

   Składka rentowa

  83,76

  86,40

   Składka chorobowa

  25,65

  26,46

   Składka wypadkowa

  17,48

  18,04

   Składka na Fundusz Pracy

    0,00

    0,00

   RAZEM

 

 

 

 

 Wysokość składki zdrowotnej jeszcze nie jest znana.

 

1 Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:

01.01.2003 - 31.03.2006 - 1,93%

  • 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%

  • 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67%

  • 01.04.2012 - 31.03.2015 - 1,93%

  • 01.04.2015 - 31.03.2018 - 1,80%

  • od 01.04.2018 - 1,67% podstawy wymiaru

 2 W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna. W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych (tabela dolna). Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości (tabela górna).

3 W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki ma możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości według stawek preferencyjnych (tabela dolna). Składki preferencyjne przysługują również po wykorzystaniu 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS (o którym mowa w punkcie powyżej), a więc w praktyce przysługują w okresie od 7 do 30 miesiąca działalności gospodarczej.

 4 Składki ZUS w ryczałtowej wysokości (przedstawione w tabelach) dotyczą jedynie tych przedsiębiorców, którzy w całym poprzednim roku osiągnęli przychody wyższe niż 120 tys. zł. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.02.2020 r., osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, mają możliwość uniknięcia ryczałtowych składek ZUS. Osoby takie mogą opłacać niższe składki, których wysokość uzależniona jest od wartości dochodów osiągniętych w roku poprzednim.