BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA WAWER AKTUALNOŚCI

 

  Składki pełne Składki preferencyjne
Podstawa wymiaru 3553,20 zł 903,00 zł
Składka emerytalna 693,58 zł 176,27 zł
Składka rentowa 284,26 zł 72,24 zł
Składka chorobowa 87,05 zł 22,12 zł
Składka wypadkowa 59,34 zł 15,08 zł
Składka na Fundusz Pracy  87,05 zł -
Łącznie bez składki zdrowotnej 1211,28 zł 285,71 zł
Wzrost w stosunku do roku 2021 12,6% 7,5%

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2022

(jeśli Twój przychód w roku 2021 był wyższy niż 120 tys. zł) 4

.                         

 Zdrowotne  

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2022)

 *

3553,20

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2022

693,58

284,26

87,05

59,34 1

87,05

Razem społeczne z chorobowym = 1124,23

Razem społeczne bez chorobowego = 1037,18

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2022

        Razem składki ZUS (z chorobowym)

 

        Razem składki ZUS (bez chorobowego)

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie 

 

od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2

.                         

 Zdrowotne  

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2022)

903,00

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2022

 *

176,27

72,24

22,12

15,08 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 285,71

Razem społeczne bez chorobowego = 263,59

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2022

        Razem składki ZUS (z chorobowym)

 

        Razem składki ZUS (bez chorobowego)

 

 

 *- składka zdrowotna zostanie opublikowana w styczniu