KADRY I PŁACE

DokumentyProponujemy kompleksową obsługę rozliczeń w obszarze kadry i płace z zachowaniem pełnej poufności danych.

  • sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, zaświadczenia, wnioski, itp.),
  • sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, ekwiwalenty, itp.),
  • przygotowanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu, również drogą elektroniczną,
  • przygotowywanie przelewów do ZUS,
  • przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • prowadzenie ewidencji urlopów, zasiłków,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych.